Yüzme Havuzları

  Havuzun büyüklüğünü belirleyen en önemli faktör bu havuzun kullanım sırasında ulaşabileceği en kalabalık kişi sayısıdır.
   Havuz inşaatı Ve Buna Bağlı Tesisatila ilgili Araştırılması Gerekli Hususlar:
Havuzun suyu tabii akışıyla boşaltılabiliyor mu? Havuzun kullanma maksadı gözönüne al›narak filtrelerin büyükleri ve sayısı tespit olunmalı ki, makine dairesinin ebadı tayin edilebilsin. Havuzun taşma sistemi kesinleştirilmeli, denge tankı gerekli ise bu tanka yer bulunmalıdır. Havuz makina dairesinin yüksekliği havuzun filtre yüksekliğine bağlıdır. Çok zaruri olmad›kça havuzun makina daireleri yüksek tavanlı olmalıdır.
Havuzun suyu ısıtılacak m›? Isıtılacaksa imkanlar nedir?
Yüzme havuzları amaca ve kullanım sıklığına gore çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir:

 1. Yapılarına göre :

 • Açık yüzme havuzları
 • Kapalı yüzme havuzları

4. Suyun cinsine göre:

  Tatlı su bulunduran
 • Deniz suyu bulunduran
2. İnşa tarzına göre:

3. Taşma sistemine göre:

 •  

  • Betonarme havuzlar;

   Planlama , harfiyat, kaba yapı, ince yapı , mekanik sistem, aksesuarlar, ve dayanıklılık testi aşamaları ile imal edilirler .

   Yüzme havuzlarında planlama ve inşaat aşamalarından sonra mekanik tesisatının projelendirilmesi ve bu sirkülasyon hattının işletilmesi önemli bir yere sahiptir.

   Mekanik tesisat hattının amacı; havuz suyuna ortam havasından ve insanlardan bırakılan çeşitli bakteriler ve organizmaların sürekli olarak havuz suyunun sirküle edilmesiyle ve gerekli kimyasalların ilavesiyle havuzdan uzaklaştırılmasıdır.

   Havuzun kullanım sıklığı ,kapalı yada açık olması ve tipi çok önemlidir , mekanik sistem buna göre belirlenir ve yapılır .

   Havuzdan taşırılan su tabii akışla denge tankına gelir ve sirkülasyon pompası havuz suyunu bu noktadan emerek sırayla filtreden, ısıtıcıdan ve son olarak da klor düzenleyici cihazdan geçirerek tekrar havuza basılmasıyla gerçekleşir.

   Havuzların aydınlatma sistemleri ,basamak ve tutamakları monte edilerek havuz hazır hale getirilir

   Prefabrik, Panel Havuzlar;

   Önceden imal edilmiş paneller ile havuz mahallinde şekillendirilir, . çelik, alüminyum, polyester türü vb. malzemeler ile imal edilmiş levhalardan oluşur. Bu sistem ile inşa edilecek havuzlarda zemin koşulları iyi etüd edilmelidir.

   Avantajları

   • Yapım süresi betonarme havuza kıyasla % 70 daha kısadır,Yatırım maliyeti betonarme havuzlara göre minimum %30 daha düşüktür,
   • Kimyasal harcanımı fayans yada mozaik kaplı havuzlara göre %50 daha azdır,
   • Estetik görünümlüdür,jakuzi etkisi sayesinde eğlencelidir,
   • Kazı yapma yasağı olan yerlerde, yer üstü modelleri kullanılabilir,
   • Yapısından ötürü Liner yırtılmaz ancak sabote edilse bile tamiri 15 dakikadır,
   • Gözeneksizlik malzemeyle kaplı olmaları sebebiyle havuzlarda yosun oluşum ortamı yoktur,hijyeniktir ve su kaçırma problemi olmaz,
   • Kapalı devre arıtma sistemi, İçme suyu kalitesinde arıtım sağlar
   • İstenildiği taktirde sökülmesi yerinin değiştirilmesi mümkündür

   

   Liner kaplama;

   Son yıllarda seramik kaplamaya göre bir çok avantajıyla daha çok tercih edilmektedir. Havuzunuz ister taşmalı ister skimmer sistemli olsun kısa bir sürede liner kaplamayla sayısız renk ve desen seçenekleriyle yenilenebilir. Liner kaplama standart ölçülü villa tipi havuzlarda tek parça, standart dışı ölçü ve şekillerdeki havuzlarda ise parçalar halinde ısıl yapıştırma metodu kullanılarak monte edilmektedir.
   • Liner Kaplamanın Seramik kaplamaya göre başlıca avantajları;
   • Liner, yeni nesil teknoloji ürünü NANO malzemedir.
   • Anti Bakteriyeldir.
   • İzolasyona gerek yoktur.
   • Havuz kimyasallarından etkilenmez.
   • Temizliği kolaydır, kir ve su izi bırakmaz.
   • Derz’siz Dert’siz bir kaplamadır.
   • Değişimi ve tamiri kolaydır.
   • Pürüzsüzdür.
   • Daha çok renk ve desen seçeneği vardır.

   Skimmerli yüzme havuzu;

   Havuz sistemleri içerisinde kullanımı ve bakımı en kolay yüzme havuzu tekniğidir. Skimmer sistemli havuzlar farklı bir su devir sistemine sahiptir.

  • Taşmalı havuzlarda, denge tankına ve savak kanallarına ihtiyaç duyulmaktadır, çünkü bunlar taşmalı havuzun sistem parçalarıdır. Skimmerli havuzlarda ise bu sisteme ihtiyaç yoktur. Bu da Sikimmer sistemli havuzları maliyet yönünden cazip kılmaktadır.
  • Skimmer kutusu dediğimiz üründen ismini alan bu sistem, havuzun içinde bulunan suyu skimmer kutusu aracılığı ile havuzun filtre sistemine iletmektedir. Burada temizlenip, ilaçlanıp, ısıtılan su havuza besi ağızlarından geri dönerek sirkülasyonunu tamamlar.
   • Denge tankı inşaatına müsait olmayan havuzlarda,
   • Su seviyesinin havuz içerisinde biraz aşağıda kalması bilhassa istendiğinde, örnek olarak kapalı yüzme havuzlarında
   • Daha ekonomik çözüm arayışında tercih edilebilir.

   Taşma Sistemli Havuzlar:

   Havuz suyunun tüm havuz kenarlarından taşırılması esasına dayanır. Taşan su taşma kanalı, taşma olukları, taşma ana arteri, rezerv depo, filtre ve su hazırlama tesisinden dolaşarak beslemeler yolu ile temizlenmiş olarak havuza geri dönmektedir.
   Küçük havuzlarda beslemeler yandan veya tabandan, büyük havuzlarda tercihen tabandan yapılmalıdır. Taşan su taşma kanallarına (savaklara) oradan taşma olukları vasıtasıyla taşma ana arterine ve buradan da denge tankına gider. Denge tankına gelen su ise flokulasyon, filtrasyon, ph düzenleme ve klorlama aşamaları ile hazırlanarak tekrar havuza verilir.
   Kirlilikler direkt olarak suyun yüzeyine ve bunun hemen altındaki katmanlara çıkarlar. Bu kirlilikler üstten taşırılarak kanallar aracılığı ile en kısa yoldan sisteme geri yollanırlar.

    Sistemin avantajları şöyle sıralanabilir;
  • Su yüzeyindeki kirlilik en kısa yoldan taşırılarak sistemden uzaklaştırılır.
  • Mükemmel bir mimari estetik Sağlar.
  • Yüzme esnasında havuzun duvarları seyri engellemez ve güvenliği artırır.
  • Havuzda oluşan dalgalar havuz duvarlarına çarparak geri dönmez ve soğrulur, taşma kanalından denge tankına gider. Bu sebeple havuz yüzeyi dalgalı olmaz.
  • Taşma tekniğine göre dizayn edilmiş havuzların duvarlarında lokal kirlilik meydana gelmez.
     Hizmetlerimiz

  Dikey Bahçe oluşturmak için kullanılan üç ana malzeme var; duvara 10 cm mesafe ile monte edilmesi gereken metal bir çerçeve, duvar ile bahçe arasındaki izolasyonu sağlayacak, duvarın ıslanmasını engelleyecek bir PVC plaka ve kısa köklü bitkilerin tutunacağı, poliamitten yapılmış, küflenmeye karşı dayanıklı keçe katman.

  Bahçe Mobilyaları: Dış ortamlara karşı dayanıklı ve uzun ömürlü ürünler seçiniz. Öncelikle de bahçe mobilyası seçerken dayanıklı ve uzun ömürlü bir ürün seçildiğinden emin olunması gerekmektedir. Bahçe veya açık balkonlar toz toprak alabilen yerlerdir. Bu yüzden mobilyanın kolay temizlenebilmesi çok önemlidir.. Ahşap mobilyalarda daha pürüzsüz yüzeyler, plastik malzemelerde damarsız ve parlak yüzeyler tercih edilmez ise damarların ve pürüzlerin arasına dolacak tozlar daha yepyeni almış olduğunuz mobilyalarınızı eski ve kirli bir görüntü sergileyebilir.

  Peyzaj : Bilimsel ve sanatsal ilkelerin ve teknolojinin kullanılması ile doğal ve kültürel çevrenin planlanması, tasarlanması ile oluşturulur.çevresel ve estetik kalitenin geliştirilmesi ile yaşayanlar için sağlıklı estetik bir mekanlar oluşturulur .